Tumingin paharap, hindi palikod

Tumingin paharap, hindi palikod

Tumingin paharap, hindi palikod (tagalog.llco.org) Tumingin paharap, hindi palikod. Ang tinatawag na “Marxismo” ng nakaraan ay naghihingalo. Komunismong Patnubay Liwanag ang landas pasulong. Atin ang syentipikong breyktru na magsusulong sa mga susunod na malalaking alon ng rebolusyon, ang Pandaigdigang Digmang […]

Read More

Panoorin: May Bagyong Paparating (Bidyu)

Panoorin: May Bagyong Paparating (Bidyu)

Ang Kilusang Komunistang Patnubay Liwanag ay ang rebolusyonaryong kilusan ng ating panahon. Daan-daang taon ng rebolusyonaryong karanasan ang nagpahantong sa puntong ito, sa sandaling ito. May dalawang malalaking alon ng rebolusyon...

Read More
Tumingin paharap, hindi palikod

Tumingin paharap, hindi palikod

Tumingin paharap, hindi palikod (tagalog.llco.org) Tumingin paharap, hindi palikod. Ang tinatawag na “Marxismo” ng nakaraan ay naghihingalo. Komunismong Patnubay Liwanag […]

Oct 9, 2014     No Comments
Read More
Panoorin: May Bagyong Paparating (Bidyu)

Panoorin: May Bagyong Paparating (Bidyu)

Ang Kilusang Komunistang Patnubay Liwanag ay ang rebolusyonaryong kilusan ng ating panahon. Daan-daang taon ng rebolusyonaryong karanasan ang nagpahantong sa puntong ito, sa sandaling ito. May dalawang malalaking alon ng rebolusyon...

Aug 31, 2014     No Comments
Read More
Mga simpleng tanong batay sa numero.. ang nakararami sa US: rebolusyonaryo o hindi?

Mga simpleng tanong batay sa numero.. ang nakararami sa US: rebolusyonaryo o hindi?

Ang median na taunang kita ng pamilya noong 2006 ay $48,201 (USD) ayon sa Census Bureau ng Estados Unidos. (1) Bawat miyembro ng pamilya...

Jun 28, 2012     No Comments
Read More
Ang mataas na gastusin sa pamumuhay sa Ikatlong Daigdig

Ang mataas na gastusin sa pamumuhay sa Ikatlong Daigdig

Isinulat ni Kasamang Serve the People ang mga pangungusap na ito bilang tugon sa isang First Worldista na nagsabi, nang walang katibayan, na ang pagkakaiba ng sahod sa pagitan ng US at Ghana ay dahil sa...

Jun 28, 2012     No Comments
Read More
Ang Anibersaryo ng rebolusyong Bolshevik

Ang Anibersaryo ng rebolusyong Bolshevik

Ang ika-7 ng Nobyembre, 2010 ay ang ika-93 na anibersaryo ng rebolusyong Bolshevik. Ipinagdidiwang natin ngayon ang dakilang breyktru ng kauna-unahang matagumpay na sustinidong pagwawagi ng proletaryado...

Jun 27, 2012     No Comments
Read More
Ano ang sosyalismo? Ano ang komunismo?

Ano ang sosyalismo? Ano ang komunismo?

Balikan natin ang basics. Ano ang sosyalismo? Ano ang komunismo? Kung minsan nakakalimutan natin na hindi alam ng lahat ang basics. Masyadong pinutikan ng rebisyunismo ang tubig. Linawin natin ito...

Jun 28, 2011     1 Comment
Read More
Mahalaga pa ring bakahin ang pagsamba sa libro

Mahalaga pa ring bakahin ang pagsamba sa libro

Isang napakayamang tradisyon ang atin. Ang mga pinakamahalagang rebolusyonaryong gawa ay iyong kina Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao at ng mga Maoista. Dapat may kaalaman sa mga gawang ito ang sinumang taimtim na naninindigan bilang rebolusyonaryo...

Jun 27, 2011     No Comments
Read More
Mabilisang tingin sa ilang pagkakamali ni Mao

Mabilisang tingin sa ilang pagkakamali ni Mao

Si Mao Zedong ang pinakadakilang rebolusyonaryo ng nakaraang siglo. Pinangunahan ni Mao ang sangkapat ng daigdig sa pagtatapon ng mga kadena ng imperyalismo, pyudalismo at kapitalismo...

Jun 26, 2011     1 Comment
Read More
Hinggil sa napipintong eleksyon

Hinggil sa napipintong eleksyon

Ilang araw na lang ang nabibilang bago magsimula ang eleksyong presidensyal. Ang taumbayan, na naman, ay mamimili kung sino ang kanilang susunod na mang-aapi. Tulad ng dati, panloloko sa mamamayan ang eleksyon ngayon...

May 8, 2010     1 Comment
Read More